Ústavný zákon č. 74/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

(v znení č. 107/1948 Zb., 25/1950 Zb.)

Čiastka 37/1946
Platnosť od 29.04.1946
Účinnosť od 01.01.1950