Ústavný zákon č. 65/1946 Zb.Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění.

Čiastka 32/1946
Platnosť od 18.04.1946
Účinnosť od 18.04.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.1946 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.04.1946