Nariadenie vlády č. 62/1946 Zb.Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum).

Čiastka 31/1946
Platnosť od 13.04.1946
Účinnosť od 20.04.1946

OBSAH

Hlava I (§ 1 - § 9)
Hlava II (§ 10 - § 16)
Hlava III (§ 17 - § 18)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.04.1946 Aktuálne znenie