Vyhláška č. 55/1946 Zb.Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem.

Čiastka 26/1946
Platnosť od 27.03.1946
Účinnosť od 27.03.1946