Zákon č. 38/1946 Zb.Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.

Čiastka 19/1946
Platnosť od 07.03.1946
Účinnosť od 07.03.1946

OBSAH