Vyhláška č. 23/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

Čiastka 9/1946
Platnosť od 19.02.1946
Účinnosť od 19.02.1946

OBSAH