Zákon č. 222/1946 Zb.Zákon o pošte (poštový zákon).

Čiastka 98/1946
Platnosť od 13.12.1946 do31.12.2001
Účinnosť od 12.01.1947 do31.12.2001
Zrušený 507/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.01.1947 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

13.12.1946