Zákon č. 22/1946 Zb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

Čiastka 9/1946
Platnosť od 19.02.1946
Účinnosť od 19.02.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.02.1946 Aktuálne znenie