Nariadenie vlády č. 219/1946 Zb.Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Čiastka 96/1946
Platnosť od 10.12.1946
Účinnosť od 01.01.1947

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1947 Aktuálne znenie