Nariadenie vlády č. 216/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách.

(v znení č. 12/1956 Zb.)

Čiastka 94/1946
Platnosť od 06.12.1946 do20.07.1959
Účinnosť od 28.04.1956 do20.07.1959
Zrušený 37/1959 Zb.
Redakčná poznámka

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 45, odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. Ledna 1947; až do tohoto dne poskytne správa veřejného podniku místopříspěvku, stanoveného v § 45, odst. 2, částku stanovenou finančním zákonem republiky Če...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.04.1956 - 20.07.1959 12/1956 Zb.
06.12.1946 - 27.04.1956