Vyhláška č. 210/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.

Čiastka 91/1946
Platnosť od 26.11.1946
Účinnosť od 26.11.1946

OBSAH