Ústavný zákon č. 2/1946 Zb.Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík.

Čiastka 2/1946
Platnosť od 21.01.1946
Účinnosť od 21.01.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.01.1946 Aktuálne znenie