Nariadenie vlády č. 188/1946 Zb.Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic.

Čiastka 82/1946
Platnosť od 21.10.1946
Účinnosť od 21.10.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.10.1946 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.10.1946