Zákon č. 18/1946 Zb.Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu.

Čiastka 7/1946
Platnosť od 15.02.1946
Účinnosť od 01.10.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1946 Aktuálne znenie