Ústavný zákon č. 179/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska.

Čiastka 77/1946
Platnosť od 04.10.1946
Účinnosť od 04.10.1946