Vyhláška č. 174/1946 Zb.Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.

Čiastka 75/1946
Platnosť od 27.09.1946
Účinnosť od 30.09.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1946 Aktuálne znenie