Nariadenie vlády č. 171/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství.

Čiastka 74/1946
Platnosť od 19.09.1946
Účinnosť od 19.09.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.09.1946 Aktuálne znenie