Nariadenie vlády č. 170/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů.

Čiastka 73/1946
Platnosť od 02.09.1946
Účinnosť od 02.09.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.09.1946 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

02.09.1946