Nariadenie vlády č. 154/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.

Čiastka 64/1946
Platnosť od 17.07.1946
Účinnosť od 17.07.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.07.1946 Aktuálne znenie