Nariadenie vlády č. 140/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.

Čiastka 57/1946
Platnosť od 19.06.1946
Účinnosť od 01.11.1946