Zákon č. 139/1946 Zb.Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů.

Čiastka 57/1946
Platnosť od 19.06.1946
Účinnosť od 01.01.1946
Redakčná poznámka

ustanovenia o četníckych gážistoch nadobúdajú účinnosť 19.6.1946

OBSAH

Čl. I. (§ 100 - § 137)
Čl. III. (§ 1 - § 3)
Čl. IV. (§ 1 - § 2)
Čl. V. (§ 1 - § 3)
Čl. VI (§ 1 - § 3)
Čl. VII. (§ 1 - § 2)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1946 Aktuálne znenie