Zákon č. 132/1946 Zb.Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.

(v znení č. 66/1948 Zb.)

Čiastka 55/1946
Platnosť od 17.06.1946 do31.03.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.