Zákon č. 130/1946 Zb.Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.

Čiastka 55/1946
Platnosť od 17.06.1946
Účinnosť od 17.06.1946