Zákon č. 116/1946 Zb.Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví.

Čiastka 51/1946
Platnosť od 04.06.1946
Účinnosť od 04.06.1946