Nariadenie vlády č. 110/1946 Zb.Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody.

Čiastka 48/1946
Platnosť od 29.05.1946
Účinnosť od 29.05.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.05.1946 Aktuálne znenie
05.05.1945 - 28.05.1946 Delená účinnosť