Dekrét č. 76/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů.

Čiastka 35/1945
Platnosť od 04.10.1945
Účinnosť od 04.10.1945