Vyhláška č. 51/1945 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.

Čiastka 24/1945
Platnosť od 28.08.1945
Účinnosť od 10.08.1945

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.08.1945 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.08.1945