Dekrét č. 28/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.

Čiastka 14/1945
Platnosť od 26.07.1945
Účinnosť od 26.07.1945

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.07.1945 Aktuálne znenie