Vyhláška č. 149/1945 Zb.Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

Čiastka 61/1945
Platnosť od 20.12.1945
Účinnosť od 04.01.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.01.1946 Aktuálne znenie