Dekrét č. 138/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti

Čiastka 57/1945
Platnosť od 26.11.1945
Účinnosť od 26.11.1945

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.11.1945 Aktuálne znenie