Vyhláška č. 136/1945 Zb.Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.

Čiastka 56/1945
Platnosť od 21.11.1945
Účinnosť od 21.11.1945

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.11.1945 Aktuálne znenie