Dekrét č. 122/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze.

Čiastka 53/1945
Platnosť od 15.11.1945
Účinnosť od 17.11.1939

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.11.1939 Aktuálne znenie