Dekrét č. 120/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení.

Čiastka 51/1945
Platnosť od 13.11.1945
Účinnosť od 06.10.1944

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.10.1944 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.10.1944