Dekrét č. 12/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.

Čiastka 7/1945
Platnosť od 23.06.1945
Účinnosť od 23.06.1945