Zákon č. 187/1919 Zb.Zákon, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.

(v znení č. 659/2007 Z. z.)

Čiastka 39/1919
Platnosť od 12.04.1919
Účinnosť od 01.01.2008