Zbierka zákonov SNR

Archív právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov, usporiadaný chronologicky po ročníkoch.
Po kliknutí na ročník je možné zvoliť si medzi pohľadom na predpisy a na čiastky.

1944
1945
1946
1947
1948
1949