Oznámenie č. 7/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-7
Platnosť od 15.01.2021
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2021. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2021.

Pôvodný predpis 15.01.2021

7

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 24. septembra 2020 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z., oznámenie č. 118/2017 Z. z., oznámenie č. 13/2020 Z. z., oznámenie č. 14/2020 Z. z. a oznámenie č. 6/2021 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2021. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2021.