Oznámenie č. 256/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-256
Platnosť od 23.09.2020
Účinnosť od 23.09.2020
Redakčná poznámka

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 1. augusta 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 11 ods. 3.

Aktuálne znenie 23.09.2020

256

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 18. júna 2020 a 29. júla 2020 bola ukončená platnosť Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej (oznámenie č. 479/1991 Z. z.) dňom 1. augusta 2020.

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 1. augusta 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 11 ods. 3.