Rozhodnutie č. 128/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-128

(v znení č. 131/2019 Z. z.)

Platnosť od 15.05.2019
Účinnosť od 15.05.2019
Aktuálne znenie 15.05.2019

128

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. mája 2019

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a), b) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2.určujem

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. septembra 2019,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Andrej Danko v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 21. septembra 2019

ObecVolí saObvod*/Kraj
Kráľov BrodposlanecGalantaTrnavský kraj
NemšováprimátorposlanecTrenčínTrenčiansky kraj
Zemianska OlčastarostaKomárnoNitriansky kraj
DiakováposlanecMartinŽilinský kraj
Liešnoposlanec
Rudnoposlanec
KomjatnáposlanecRužomberok
LysicastarostaŽilina
SoltýskaposlanciLučenecBanskobystrický kraj
DubnoposlanciRimavská Sobota
Lipovecposlanci
Nandražstarosta
Brusníkstarosta
Veľký Krtíš
OndavkastarostaposlanciBardejovPrešovský kraj
JánovcestarostaPoprad
LúčinaposlanecPrešov
Sviniastarosta
Tichý Potokstarosta
Zehňastarosta
MiroľaposlanecSvidník
RakovnicastarostaRožňavaKošický kraj
Stratenáposlanec
PrakovcestarostaSpišská Nová Ves
Klin nad BodrogomstarostaposlanciTrebišov
Trnávkaposlanec

*/Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z.

LEHOTY
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 21. septembra 2019

Lehota§ - ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní171-9 176-8Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec28.6.2019
85 dní166-3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo28.6.2019
60 dní171-1 176-1Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti23.7.2019
60 dní169-1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany23.7.2019
53 dní169-5Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna volebná komisia30.7.2019
45 dní172-2 177-2Registrácia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna volebná komisia7. 8.2019
40 dní8-1Určenie volebných miestnostístarosta obce12. 8.2019
30 dní170-1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany22. 8. 2019
25 dní21-3Informovanie voličov o čase a mieste konania voliebobec27. 8.2019
25 dní173-2 178-2Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovobec27. 8.2019
17 dní167-5Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisieokresná volebná komisia4.9.2019
17 dní170-5Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková volebná komisia4.9.2019
48 hodín pred začatím volieb174 179Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúrypolitické strany a nezávislí kandidáti19.9.2019
20-3Volebný deňokrsková volebná komisia21.9.2019