Nariadenie vlády č. 400/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-400
Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 493/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2019

400

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2018

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2019 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 14/2018 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 400/2018 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2627,00657,00691,50739,00789,50835,00891,00947,001 002,00
2od 2 do 4664,00696,00731,50783,00837,00884,50943,501 003,001 061,50
3od 4 do 6701,00735,00773,50826,50883,50934,00996,501 059,001 121,50
4od 6 do 9739,00773,50814,00869,00931,00983,501 049,001 119,001 181,00
5od 9 do 12775,00812,50854,50912,50977,001 033,501 102,001 171,501 241,00
6od 12 do 15812,50850,00895,00957,001 024,001 083,001 156,501 228,001 300,50
7od 15 do 18848,50889,50935,001 000,501 071,001 132,001 208,501 284,501 360,50
8od 18 do 21885,50928,00977,001 043,501 118,001 181,001 262,001 341,001 420,50
9od 21 do 24922,00966,501 017,501 087,501 164,001 231,001 314,001 398,001 479,50
10od 24 do 28959,001 005,501 058,501 131,501 211,001 281,501 367,001 454,501 540,00
11od 28 do 32995,501 043,501 099,001 175,001 257,501 330,501 420,501 509,501 599,50
12nad 321 032,501 083,501 140,501 219,001 304,501 380,001 473,001 573,001 659,50