Vyhláška č. 397/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-397
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

397

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 18. decembra 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení sa mení takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Služobná rovnošata má špecifické znaky, ktorými sú

a) generálske insígnie,

b) hodnostné označenie

1. kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2000,

2. kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2015,

3. s vyšívaným hodnostným označením na navliekacích náplecníkoch vzor 2015,

4. vyšívané na suchý zips vzor 2015,

c) náplecníky

1. navliekacie náplecníky bez lemovania,

2. navliekacie náplecníky bez lemovania s vyšívaným hodnostným označením,

3. navliekacie náplecníky so striebristým lemovaním,

4. navliekacie náplecníky so striebristým lemovaním s vyšívaným hodnostným označením,

5. navliekacie náplecníky so zlatistým lemovaním,

6. navliekacie náplecníky so zlatistým lemovaním s vyšívaným hodnostným označením,

7. navliekacie náplecníky s kovovým znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej len „ordinariát“),

8. navliekacie náplecníky s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

d) odznak morený so štátnym znakom na čiapku,

e) odznak ordinariátu,

f) odznak príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) zaradeného na úseku justičnej stráže,

g) odznak so štátnym znakom na čiapku,

h) odznak Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky,

i) odznak v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

j) odznak zboru s identifikačným číslom príslušníka zboru,

k) označenie na suchý zips s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu,

l) označenie s nápisom

1. „ZVJS“,

2. „LEKTOR“,

3. „INŠTRUKTOR“,

4. „VYJEDNÁVAČ“,

m) rovnošatové gombíky

1. kovové zlatisté našívacie malé s priemerom 15 mm,

2. kovové zlatisté našívacie veľké s priemerom 22 mm a 26 mm,

3. kovové zlatisté napichovacie s priemerom 15 mm,

n) rukávové označenie s nápisom „VYJEDNÁVAČ“,

o) rukávový znak odboru ochrany,

p) rukávový znak inštruktora poriadkovej jednotky,

q) rukávový znak inštruktora streleckej prípravy,

r) rukávový znak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže,

s) rukávový znak služobnej kynológie

1. rukávový znak služobnej kynológie so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru,

2. rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia drog,

3. rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia výbušnín,

t) rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru,

u) rukávový znak vyjednávača,

v) rukávový znak zásahovej skupiny,

w) spona na viazanku,

x) vyšívané identifikačné číslo na suchý zips,

y) vyšívaný znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru na čiapke,

z) vyšívaný znak so štátnym znakom na čiapke.“.

2. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Výberové rovnošatové doplnky

Výberové rovnošatové doplnky sú

a) bunda celoročná s reflexnými prvkami,

b) čiapka baret,

c) čiapka lodička,

d) funkčné ponožky letné,

e) funkčné ponožky letné členkové,

f) funkčné ponožky zimné,

g) kabát zimný dvojradový dámsky,

h) kabát zimný jednoradový pánsky, kabát zimný jednoradový dámsky,

i) kľúčenka,

j) nepremokavý odev,

k) obal na služobný preukaz (veľký),

l) obuv športová (bežecká, halová),

m) polokošeľa s dlhými rukávmi,

n) polokošeľa s krátkymi rukávmi,

o) polotričko s krátkymi rukávmi,

p) poltopánky trekové,

q) rolák,

r) rukavice pletené,

s) šatka slávnostná,

t) taktická výstroj systému MOLLE,

u) taktický opasok,

v) termobielizeň,

w) topánky členkové zimné,

x) topánky trekové letné,

y) topánky zimné,

z) tričko s dlhými rukávmi v čiernej farbe,

aa) tričko s krátkymi rukávmi v čiernej farbe,

ab) vesta pod sako,

ac) vesta taktická pre psovoda,

ad) vesta výcviková pre psovoda,

ae) viazanka na gumu,

af) viazanka slávnostná,

ag) viazanka so znakom zboru.“.

3. Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 331/2016 Z. z.

ZOBRAZENIE DRUHOV SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ ŠPECIFICKÝCH ZNAKOV

Služobná rovnošata vzor 2000 – muž

Služobná rovnošata vzor 2000 – žena

Služobná rovnošata vzor 2015 – muž

Služobná rovnošata vzor 2015 – žena

Služobná rovnošata cvičná vzor 85 – muž

Služobná rovnošata cvičná vzor 85 – žena

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 – muž

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015 – žena

Služobná rovnošata pracovná

Služobná rovnošata pre psovoda

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda

Služobná rovnošata pracovná pre psovoda – taktická vesta

Vesta výcviková pre psovoda

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – kombinéza

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – blúza a nohavice

Služobná rovnošata pre člena zásahovej skupiny – bunda celoročná s reflexnými prvkami

Služobná rovnošata pre lektora/inštruktora

Služobná rovnošata pracovná pre lektora/inštruktora

Hodnostné označenie kovové na navliekacích náplecníkoch k služobnej rovnošate vzor 2000 a k služobnej rovnošate vzor 2015

Hodnostné označenie s vyšívaným hodnostným označením na navliekacích náplecníkoch vzor 2015

Hodnostné označenie vyšívané na suchý zips vzor 2015

Navliekacie náplecníky s kovovým znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Navliekacie náplecníky s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Odznak morený so štátnym znakom na čiapku

Odznak ordinariátu

Odznak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže

Odznak so štátnym znakom na čiapku

Odznak Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

Odznak v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Odznak zboru s identifikačným číslom príslušníka zboru

Označenie na suchý zips s vyšívaným znakom v tvare kríža s medzikrúžkom v žltej farbe pre duchovného ordinariátu

Označenie s nápisom „ZVJS“

Označenie s nápisom „LEKTOR“

Označenie s nápisom „INŠTRUKTOR“

Označenie s nápisom ,,VYJEDNÁVAČ“

Rovnošatový gombík kovový zlatistý našívací malý Ø 15 mm

Rovnošatový gombík kovový zlatistý našívací veľký Ø 22 mm Ø 26 mm

Rovnošatový gombík kovový zlatistý napichovací Ø 15 mm

Rukávové označenie s nápisom ,,VYJEDNÁVAČ“

Rukávový znak odboru ochrany

Rukávový znak inštruktora poriadkovej jednotky

Rukávový znak inštruktora streleckej prípravy

Rukávový znak príslušníka zboru zaradeného na úseku justičnej stráže

Rukávový znak služobnej kynológie so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia drog

Rukávový znak služobnej kynológie s označením príslušnosti k zboru – detekcia výbušnín

Rukávový znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru

Rukávový znak vyjednávača

Rukávový znak zásahovej skupiny

Spona na viazanku

Vyšívané identifikačné číslo na suchý zips a označením príslušnosti k zboru na čiapke na čiapke

Vyšívaný znak so štátnym znakom

Vyšívaný znak so štátnym znakom

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Gábor Gál v. r.