Nariadenie vlády č. 389/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-389
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Znenie 01.01.2019 - 31.12.2019

389

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2019 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.

§ 2

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2020 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 389/2018 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.528,00
2.555,50
3.648,50
4.687,50
5.775,00
6.830,00
7.942,00
8.1 071,00
9.1 218,50

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 389/2018 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.581,00
2.611,50
3.713,50
4.756,50
5.852,50
6.913,00
7.1 036,50
8.1 178,50
9.1 340,50