Oznámenie č. 230/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-230
Platnosť od 06.08.2018
Pôvodný predpis 06.08.2018

230

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

V čl. I bode 32 má v tabuľke B položka s poradovým číslom 9. správne znieť:


9.jogurt ochutenýDtéglik 150 ml150 ml0,030,34
“.