Nariadenie vlády č. 13/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-13
Platnosť od 15.01.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2018 okrem bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Aktuálne znenie 01.07.2018

13

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. januára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, a pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme
2. typu, sú uvedené v prílohe č. 8.“.

2. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.“.

3. Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.

Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu

MestoPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti
(zdravotnícke zariadenie)
Typ urgentného príjmu
1.KošiceNemocnica Košice-Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica
1.
2.PiešťanyNemocnica Alexandra Wintera, n. o.1.
3.TrnavaFakultná nemocnica Trnava1.
4.Nové ZámkyFakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
1.
5.ŽilinaFakultná nemocnica s poliklinikou
Žilina
1.
6.PrešovFakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov
1.*
7.TrenčínFakultná nemocnica Trenčín1.
8.SkalicaFakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica, a. s.
1.
9.Dolný KubínDolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
1.
10.TrstenáHornooravská nemocnica s poliklinikou
Trstená
1.
11.TopoľčanySvet zdravia Nemocnica
Topoľčany, a. s.
1.
12.ZvolenNemocnica Zvolen a. s.1.
13.BreznoNemocnica s poliklinikou
Brezno, n. o.
1.
14.GalantaNemocnica s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta, a. s.
1.
15.MichalovceNemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
1.
16.Dunajská StredaNemocnica s poliklinikou
Dunajská Streda, a. s.
1.
17.Spišská Nová VesNemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a. s.
1.
18.RožňavaNemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s.
1.
19.TrebišovNemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.1.
20.ČadcaKysucká nemocnica s poliklinikou Čadca1.
21.Liptovský MikulášLiptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1.
22.Stará ĽubovňaĽubovnianska nemocnica, n. o.1.
23.HumennéNemocnica A. Leňa Humenné, a. s.1.
24.Považská BystricaNemocnica s poliklinikou
Považská Bystrica
1.
25.BojniceNemocnica s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Bojniciach
1.
26.Rimavská SobotaSvet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota
1.
27.Žiar nad HronomSvet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica
v Žiari nad Hronom
1.
28.LeviceNemocnice s poliklinikami, n. o.,
miesto prevádzky ZZ Levice
1.
29.BardejovNemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o.,
Bardejov
1.
30.Vranov nad TopľouVranovská nemocnica, a. s.1.
31.KomárnoFORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica
Komárno
1.
32.LučenecVšeobecná nemocnica s poliklinikou
Lučenec, n. o.
1.
33.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica Ružinov
1.
34.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda
1.

* Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme
2. typu

MestoPoskytovateľ zdravotnej starostlivosti
(zdravotnícke zariadenie)
Typ urgentného príjmu
1.BratislavaUniverzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica akademika Ladislava Dérera
2.
2.BratislavaNárodný ústav detských chorôb2.
3.MartinUniverzitná nemocnica Martin2.
4.KošiceUniverzitná nemocnica
L. Pasteura Košice
2.
5.KošiceDetská fakultná nemocnica Košice2.
6.Banská BystricaFakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2.
7.Banská BystricaDetská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica
2.
8.NitraFakultná nemocnica Nitra2.
9.PopradNemocnica Poprad, a. s.2.
10.RužomberokÚstredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok
2.
“.

4. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2018 okrem bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.


Robert Fico v. r.