Redakčné oznámenie č. 323/2016 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-323
Platnosť od 02.12.2016
Pôvodný predpis 02.12.2016

323

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov


V novelizačnom bode 5 v príloheč. 4 text

má správne znieť