Redakčné oznámenie č. r2/c45/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-c45-r2
Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.05.2014
Aktuálne znenie 01.05.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

V § 3 ods. 1 písm. g) má byť namiesto slova „zriadenia“ správne uvedené slovo „zriadenie“.

V § 6 ods. 1 písm. b) majú byť namiesto slov „SLOVENSKÝ MED SVZ“ správne uvedené slová „SLOVENSKÝ MED SZV“.