Redakčné oznámenie č. r1/c117/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-c117-r1
Čiastka 117/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 31.12.2014
Aktuálne znenie 31.12.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

Farebné časti vzorov ponukových listov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 až 26 a v prílohách č. 30 až 35, majú byť správne farebne vyhotovené takto:


Príloha č. 1 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 03

Príloha č. 4 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 04

Príloha č. 5 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 05

Príloha č. 6 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 06

Príloha č. 7 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 07

Príloha č. 8 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 08

Príloha č. 9 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 09

Príloha č. 10 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 10

Príloha č. 11 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 11

Príloha č. 12 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 12

Príloha č. 13 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 13

Príloha č. 14 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 14

Príloha č. 15 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 15

Príloha č. 16 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 16

Príloha č. 17 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 17

Príloha č. 18 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 18

Príloha č. 19 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 19

Príloha č. 20 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 20

Príloha č. 21 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 21

Príloha č. 22 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 22

Príloha č. 23 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 23

Príloha č. 24 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 24

Príloha č. 25 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 25

Príloha č. 26 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 26

Príloha č. 30 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 30

Príloha č. 31 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 31

Príloha č. 32 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 32

Príloha č. 33 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 33

Príloha č. 34 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 34

Príloha č. 35 k opatreniu č. 338/2014 Z. z.

príloha 35