Redakčné oznámenie č. r1/c78/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-c78-r1
Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 29.12.2001
Aktuálne znenie 29.12.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov č. 588/2001 Z. z.

V článku 11 ods. 1 písmene e) i má byť namiesto textu:

„podporovať a/alebo uľahčiť založenie a/alebo udržanie aspoň jedného denníka v regionálnych alebo menšinových jazykoch, alebo“

správne uvedené:

„podporovať a/alebo uľahčiť založenie a/alebo udržanie aspoň jedných novín v regionálnych alebo menšinových jazykoch, alebo“.