Rozhodnutie č. 347/2011 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-347
Čiastka 111/2011
Platnosť od 22.10.2011
Pôvodný predpis 22.10.2011

347

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. októbra 2011

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

vykonajú v sobotu 10. marca 2012.

Pavol Hrušovský v. r.