Nariadenie vlády č. 602/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-602
Čiastka 201/2009
Platnosť od 31.12.2009 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2013
Zrušený 498/2013 Z. z.
Znenie 01.01.2010

602

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2009

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2010 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 591/2008 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 602/2009 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2473,50496,50523,50560,50600,50636,00679,50723,00766,50
2od 2 do 4502,00527,00555,50594,50637,50675,00721,00767,50813,50
3od 4 do 6531,00557,50587,50629,00674,00714,00762,50811,50860,50
4od 6 do 9560,50587,50619,50663,00711,00752,00803,50858,00907,00
5od 9 do 12589,00618,00651,00697,00747,00791,00845,00899,00953,50
6od 12 do 15618,00648,00683,00731,50783,50829,50886,50943,501 000,00
7od 15 do 18646,50678,50715,00765,50820,50868,50928,00987,501 047,00
8od 18 do 21675,50709,00747,00799,50857,00907,00969,501 032,001 093,50
9od 21 do 24704,00739,00779,00833,50893,50946,001 011,001 076,001 140,50
10od 24 do 28733,00769,50811,00868,00930,00985,001 052,001 120,001 187,50
11od 28 do 32762,00799,50842,50902,00967,001 023,501 093,501 164,001 234,00
12nad 32 790,50830,00874,50936,001 003,501 062,501 135,001 208,001 281,00